KINETICS OF RHODIUM SORPTION FROM SULFATE AND SULFATE-CHLORIDE SOLUTIONS

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 1984

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA

Выпуск журнала: Vol. 27, Is. 10

Номера страниц: 1222-1225

ISSN журнала: 05792991

Место издания: IVANOVO

Издатель: IVANOVSKOGO KHIMIKO-TEKHNOLOGI TSHESKOGO INSTITUTA

Персоны

  • KHOLMOGOROV A.G. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • KONONOVA O.N. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • YUNKER E.M. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • SMIRNOVA T.D. (KRASNOYARSK STATE UNIV)

Вхождение в базы данных