ION-EXCHANGE OF PALLADIUM ON ANIONITE OF VP-1P (VINYLPYRIDINIUM TYPE)

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 1990

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA

Выпуск журнала: Vol. 33, Is. 6

Номера страниц: 63-66

ISSN журнала: 05792991

Место издания: IVANOVO

Издатель: IVANOVSKOGO KHIMIKO-TEKHNOLOGI TSHESKOGO INSTITUTA

Персоны

  • KHOLMOGOROV A.G. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • KONONOVA O.N. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • MIKHLINA E.V. (KRASNOYARSK STATE UNIV)
  • KRASNOVA L.V. (KRASNOYARSK STATE UNIV)

Вхождение в базы данных